Regulamin

Regulamin dotyczy strony internetowej ugsa.pl zwanej dalej blogiem. W serwisie można umieszczać artykuły o długości większej niż 1300 znaków (zwanego dalej Artykułem). W każdym artykule można umieścić do 2 linków. Aby dodawać artykułu, wymagana jest rejestracja. Rejestracja Użytkownika potwierdzana jest poprzez adres email. Zgłaszany Artykuł musi być napisany w języku polskim oraz musi być poprawny pod względem logicznym, ortograficzny oraz językowym. Zgłaszany Artykuł nie może zawierać treści: erotycznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych. Linki w treści artykułu nie mogą prowadzić do stron: erotycznych, pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem, rasistowskich, tylko dla dorosłych, hazardowych. Artykuł można dodać do trzech kategorii równocześnie. Użytkownik dodając Artykuł deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do tego Artykułu. Administrator serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim adresów email. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Nie przyjmuję artykułów erotycznych i niezgodnych z prawem polskim.