Wynajem odzieży roboczej

Przepisy dotyczące używania odzieży roboczejZgodnie z art. 237 § 1 K.p., pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli: odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu bądź ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.Mimo, iż nie wymieniono tu konkretnych stanowisk pracy, na których pracownicy powinni być wyposażeni w taką odzież i obuwie z przepisu wyraźnie wynika, że będzie zależeć, to od rodzaj wykonywanych czynności oraz specyfiki pracy. Zazwyczaj w firmach można odnaleźć informacje związane z charakterem, warunkami pracy, stopniem brudzenia i niszczenia odzieży w specjalnych tabelach określających cały asortyment i okres użyteczności odzieży roboczej. Pamiętajmy, że odzież robocza, to nie, to samo co odzież ochronna. Odzieżą ochronną nazywa się odzież, która chroni odzież osobistą pracownika przed niebezpiecznymi lub szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy, na przykład przed szkodliwymi wirusami i bakteriami, wysoką temperaturą, czy promieniowaniem. Natomiast odzież robocza przeznaczona jest do wykonywania prac, przy, których występuje intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, gdzie działają czynniki powodujące przyspieszone niszczenie odzieży lub tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom czystości wytworzonego produktu. Oczywiście, niekiedy dopuszcza się używanie przez pracownika własnej odzieży, pod warunkiem, że spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy czym wielu pracodawców zapewnia pracownikom udostępnienie i serwis odzieży roboczej.Używanie własnej odzieży jest wykluczone w przypadku: stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych wykonywania prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymiJeśli interesuje nas wynajem odzieży roboczej możemy zajrzeć tutaj