UGSA.PLZdrowie i Uroda

Jak można pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Jak można pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Pośród wielu nałogów, jakie zna nasza cywilizacja, od dawna alkoholizm jest najpowszechniejszym. Nie zna on granic państw, podziałów na płcie lub stopnie zamożności ani stany społeczne. Podobnie jak i inne nałogi, a może nawet bardziej niż one, tyczy się nie tylko osoby uzależnionej. Dotyka również jego bliskich. Mogą więc oni pomagać alkoholikowi w walce z chorobą, bo tak alkoholizm określa się nie od dziś. Jak to zrobić?

>> przeczytaj również o statystykach uzależnień alkoholowych według podziału na płeć.

Leczenie alkoholizmu w prywatnej klinice

Zdrowe uniki

Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu ze strony bliskich powinna być poprzedzona ugruntowaniem wiedzy na temat alkoholizmu i metod postępowania wobec alkoholika. Łatwiej wówczas obrać konsekwentne i spójne ścieżki postępowania. Przede wszystkim trzeba głośno wyrażać dezaprobatę nie tylko dla samego „picia” alkoholika, ale też dla niego samego – jako osoby pijącej. Następną drogą i główną zasadą jest niestwarzanie okoliczności, w których pije się alkohol oraz unikanie takich w otoczeniu. W ten sposób można ograniczyć dostęp uzależnionego do alkoholu. Decyzja o zaprzestaniu spożywania alkoholu musi wyjść ze strony osoby, której ono dotyczy. Takie ruchy mogą tej decyzji dopomóc i przyspieszyć ją.

Utwierdzanie w konsekwencjach alkoholizmu

Jakkolwiek okrutnie by to z pozoru nie brzmiało, osobę z „problemem alkoholowym” należy zostawić samą sobie z jego konsekwencjami i nie tuszować ich. Nie można w ten sposób wytwarzać usprawiedliwienia dla jej alkoholizmu. Mimo że brzmi to jak obojętność, w praktyce jest najlepszą pomocą. Można tutaj przytoczyć znane powiedzenie o nawarzonym bigosie. Jeśli alkoholik na przykład narobi długów, nie spłacajmy ich za niego. Konsekwencje musi ponieść indywidualnie.

Leczenie przede wszystkim

Jakie będzie inne realne wsparcie ze strony bliskiej osoby? Przede wszystkim kierowanie alkoholika na leczenie. Należy utwierdzać pijącego w przekonaniu, że podjęcie go oraz kontynuacja są konieczne. Mogą to być psychoterapia lub spotkania grup wsparcia Anonimowych Alkoholików. Profesjonalne leczenie i porady to punkt, w którym również wymagana jest ze strony bliskich stanowcza asertywność.

Oddzielenie choroby od chorego

Jedną z granic, jakie powinno się nakreślić w stosunku do osoby uzależnionej, jest zdecydowana postawa wobec sytuacji z nią związanych, które wynikają z jej alkoholizmu. Dobrze jest też nie reagować pochopnie i nerwowo, zwłaszcza na reakcje, które właśnie z uzależnienia wynikają. Mowa tu jednak o relacji delikatnej, kruchej, będącej stąpaniem po cienkim lodzie.

P.K.U. Terapie „Tu i Teraz”

Udostępnij