Transport i MotoryzacjaUGSA.PL

Profesjonalne podejście do tematu – wynajem autokaru

Profesjonalne podejście do tematu – wynajem autokaru

Transport samochodowy jest najbardziej rozwijającą się gałęzią transportu. W ramach transportu drogowego bardzo duże znaczenie ma przewóz osób. Transport ten jest traktowany w sposób szczególny, ponieważ musi być bezpieczny dla pasażerów. Przewozi osoby, a nie rzeczy. Autokary są wynajmowane zazwyczaj dla szkół oraz w ramach wycieczek.

Wynajem autobusu – formalności

Zawierana jest umowa między klientem, a przewoźnikiem. Klient musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Strony ustalają w umowie cenę wynajmu autobusu i przewozu. Ustalany jest także czas, miejsce odjazdu/ przyjazdu autokaru, przewidziane przystanki. Przy podpisaniu umowy przewoźnik pobiera zaliczkę. Ustala się także kwestie związane z bagażami (niektórzy przewoźnicy posiadają ograniczenia w kg). Klient ma prawo odstąpić od umowy (czy zaliczka przepada, czy nie decydują warunki umowy). Przewoźnik jest odpowiedzialny za przebieg przewozu i realizuje przejazd zgodnie z programem i umową. Przewoźnik może także odstąpić od umowy. Wszelkie sprawy, które nie zostaną uregulowane w umowie regulują przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kontrola autokaru w wykonaniu policjantów
Kontrola autokaru w wykonaniu policjantów

Kontrole autokarów przed wyjazdem

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów, kontroluje się kierowcę (czy jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających), jak i sam autokar (pod względem technicznym). Kontrolę autokaru przeprowadza Inspekcja Transportu Drogowego na wniosek zamawiającego (organizatora), pasażerowie lub rodzice pasażerów (w przypadku osób nieletnich). Do ITD należy się zwrócić z wnioskiem kilka dni przed planowanym odjazdem. W przypadku, gdy na miejscu stan techniczny pojazdu budzi wątpliwości, a także istnieje podejrzenie nietrzeźwości kierowcy należy zwrócić się o pomoc do policji.

Licencjonowany przewóz osób

Transport drogowy w zakresie przewozu osób regulowany jest w sposób szczególny przez obowiązujące przepisy prawa. Należy uzyskać licencję transportową. Licencja ta jest płatna. W przypadku przewozów krajowych, przewoźnik musi się zwrócić do starosty właściwego dla siedziby firmy. Natomiast, w transporcie międzynarodowym do ministra infrastruktury. Kierowca musi posiadać odpowiednie uprawnienia (prawo jazdy na autobusy, kwalifikacje). Kierowcę obowiązuje szereg przepisów prawnych m. in. jest zobowiązany do przestrzegania czasu za kierownicą. W przypadku przewozów taksówkami, kierowca musi zdać egzamin z topografii miasta.

ComfortClass

Udostępnij