Zdrowie i Uroda

Praca fizjoterapeuty = Kursy

Praca fizjoterapeuty = Kursy

Funkcja terapeuty, wbrew powszechnym sądom i osądom, podlega regulacjom prawnym. Od połowy 2016 roku obowiązuje ustawa, która precyzuje wymogi wobec tego zawodu.

Najlepiej magister

Najszersze kompetencje przy wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty posiada osoba z tytułem magistra, która ponadto zdała Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny. Ktoś taki może między innymi indywidualnie diagnozować pacjenta: kwalifikować, planować i prowadzić zajęcia z: fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Osoba z tytułem licencjata lub technika fizjoterapii i sześcioletnim doświadczeniem posiada kompetencje pomniejszone o możliwość kwalifikowania przyszłych rehabilitowanych.

Dokształcanie zawsze konieczne

Wyższe uczelnie oraz specjalistyczne szkoły w ramach swoich programów oferują naukę kompetencji fizjoterapeutycznych. Oprócz tego i w tym zawodzie wskazane jest ciągłe doskonalenie się. Dalszy rozwój zawodowy fizjoterapeuci mogą prowadzić w oparciu o wiele istniejących placówek szkoleniowych oraz naukę indywidualną. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno jak chodzi o samą wiedzę, jak i ilość przekazujących ją szkół, mówi się o rozwoju bliskim postępowi branży IT. Dlatego też wybór typu kursu jest niezwykle istotny.

Kurs fizjoterapii - Ćwiczenia praktyczne
Kurs fizjoterapii – Ćwiczenia praktyczne

Najpopularniejsze

Obecnie szczególnie zalecane i popularne są tzw. kursy PNF (ang. Prorioceptive Neuromuscular Facilitation, torowanie nerowow-mięśniowe) na różnych ich poziomach. To metoda bazująca na rewitalizacji utraconych funkcji motorycznych pacjenta, przy wykorzystaniu receptorów jego ciała. Dla odbycia takiego szkolenia wymagany jest dyplom fizjoterapeuty (magister, technik, licencjat).

Rehabilitanci często decydują się też na odbycie kursu „kinesilogy taping”, na poziomie podstawowym lub rozwijającym. To również kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów lub studentów ostatnich lat fizjoterapii. Polega na oddziaływaniu sensorycznym i mechanicznym na tkanki mięśniowe celem niwelowania bólu.

Wielu zapewne słyszało też pojęcie „manualnego drenażu limfatycznego”. W ofercie wielu szkół figuruje tego typu kurs, z elementami kompresjoterapii. Również dla fizjoterapeutów i studentów przeznacza się masaż tkanek głębokich. Zaznajamiają się oni wówczas z podstawami teoretycznymi takiego masażu oraz nabierają umiejętności praktycznych w wykonywaniu go.

Społeczeństwo polskie dużą wagę przywiązuje obecnie do ruchu i aktywności fizycznej. Nie dziwi zatem duże zapotrzebowanie na fizjoterapeutyczne umiejętności, pozwalające niwelować negatywne skutki uprawiania sportu i rekreacji. Fizjoterapia w uszkodzeniach stawu barkowego lub kolanowego to umiejętności, które szkoli się także posiadając już wcześniej dyplom.

TopSchool

Udostępnij